• 32 pozic
  • ve  a
  • ve 
zobrazeno 0 z 0

NENÍ VŠEM DNŮM KONEC, OZVI SE NÁM.

Nemáme žádnou pozici, která by ti sedla jak poklice na hrnec? To neznamená, že tě nepotřebujeme

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělený v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, je udělen na dobu 5 let a můžete jej kdykoli odvolat a trvale vymazat své osobní údaje pro danou společnost na této adrese. privacy@rohlikgroup.com. Pokud svůj souhlas odvoláte, společnost Rohlik Group a.s. trvale. vymaže všechny vaše osobní údaje. Poznámky, které jsou výstupem a záznamem výběrového řízení, mohou být dále zpracovávány pouze v případě, že neobsahují žádné osobní údaje.

Pro účely zpracování údajů společnost používá software třetích stran, nástroje, které dodržují platné zákony o ochraně osobních údajů.

Zpracováním vašich osobních údajů máte právo: (i) na přístup ke svým údajům osobních údajů; (ii) na opravu nebo doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů; (iii) na výmaz osobních údajů, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pokud zjistíte, že byly zpracovány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů v konkrétních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po jejímž uplatnění bude zpracování vašich osobních údajů ukončeno, pokud se neprokáže, že existují závažné oprávněné důvody. pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména pokud je důvod případné námitky vymahatelný; a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Rohlik Group a.s. včetně případných příjemců se obraťte na privacy@rohlikgroup.com nebo navštivte www.rohlik.group/Privacy-policy.