Sklad

Manažer příjmu

Brno

Česká republika

Manažer příjmu u nás řídí a koordinuje celé oddělení přijmu. Kontroluje práci hlavních vedoucích směn a vedoucích směn. Řeší provozní záležitosti, nastavuje procesy, dohlíží na efektivitu a kvalitu celého oddělení. Kontroluje docházky, plánuje dovolené. Reportuje dalším oddělením, zúčastňuje se všech projektů skladového zboží a stará se o obalové a odpadové hospodářství. Na této pozici budete používat kvantitativních a kvalitativní data k identifikaci příležitostí ke zlepšování jednotlivých procesů a ke koučování vašich podřízených. Budete neustále sledovat, zajišťovat a zlepšovat: ● efektivnost provozních příjmových procesů (operational excellence) ● normy ochrany zdraví a bezpečnosti ● úroveň služeb dodavatelů společně s týmem SCM a týmem pro zajištění kvality ● práci a tým pracovníků příjmu (od HVS po jednotlivé koordinátory)

Jdeš do toho?

Napiš pár slov o sobě a pojďme se poznat